De gemeenteraad van Roosendaal moet binnen negen maanden het bestemmingsplan 'Spoorhaven 1e fase' en het 'Exploitatieplan 2009, Spoorhaven 1e fase, exploitatiegebied West' op elf onderdelen aanpassen. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag (18 mei 2011) bepaald in een zogenoemde tussenuitspraak. Het bestemmingsplan maakt de herinrichting mogelijk van een deel van het verouderde bedrijventerrein Stationswerf in het gebied Spoorhaven in Roosendaal. Tegen beide gemeentelijke plannen hadden twee mannen uit Roosendaal en het bedrijf Cosun beroep ingesteld. Cosun exploiteert in en rondom het gebied onder meer de bedrijven Suiker Unie en Sensus.

Voor het bestemmingsplan is ook een zogenoemd stap 3-besluit genomen, op grond waarvan hogere geluidswaarden zijn vastgesteld voor een aantal woningen in het gebied. Ook is een aantal maatregelen opgenomen met het doel de geluidsoverlast bij deze woningen terug te dringen. In de tussenuitspraak oordeelt de Raad van State dat deze maatregelen op twee onderdelen niet goed zijn overgenomen in het bestemmingsplan. Verder constateert de hoogste bestuursrechter dat de gemeenteraad de bouw- en gebruiksregels voor Suiker Unie en de bouwmogelijkheden in de buurt van Sensus op acht punten moet aanpassen of beter moet motiveren. Ten slotte is in het exploitatieplan een fout gemaakt bij het bepalen van de waarde van enkele gronden. Volgens de Raad van State moet de gemeenteraad de waarde opnieuw laten bepalen door drie onafhankelijke deskundigen. Lees meer

Bron: Raadvanstate.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit