Na de brand op 5 januari 2011 bij Chemie-Pack in Moerdijk heeft Wilchem B.V. het bluswater opgeruimd en opgeslagen in het schip Pafos. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft nu in hoger beroep geoordeeld dat de gemeente Moerdijk de kosten hiervoor moet vergoeden. Ook moet de gemeente ervoor zorgen dat het bluswater uit het schip wordt verwijderd.

De gemeente Moerdijk heeft zich de belangen van Wilchem onvoldoende aangetrokken. Zij heeft namelijk nagelaten met bestuursdwang* op te treden voor de kosten van de opslag van het bluswater. In ieder geval heeft zij de kosten van deze – in afwachting van de verwijdering uit het schip – niet voor haar rekening genomen. Hierdoor heeft de gemeente Moerdijk onrechtmatig tegen Wilchem gehandeld en is zij aansprakelijk voor de door Wilchem geleden schade.

Wilchem heeft bij de rechtbank Breda een kort geding aangespannen tegen de gemeente Moerdijk over deze kwestie. Daarbij vorderde Wilchem verwijdering van het opgeslagen bluswater en vergoeding van de kosten van de opslag (€ 4.683,83 per dag). Op 6 april wees de rechtbank de gevorderde opslagkosten toe en oordeelde dat de gemeente Moerdijk een deel van het bluswater moest verwijderen. De rechter in Breda was namelijk van oordeel dat de gemeente zich daartoe contractueel had verbonden. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit