Uitkeringsinstantie UWV mag zijn nieuwe boetebeleid niet toepassen op overtredingen die vóór de invoering van deze nieuwe regels zijn begaan. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter op het gebied van sociaal bestuursrecht, vandaag beslist in een uitspraak. Het is de eerste keer dat de CRvB uitspraak doet over de strengere regels voor boetes in de sociale zekerheid, die sinds 2013 gelden.

In de zaak waarover uitspraak is gedaan gaat het om een gedeeltelijk werkloze leraar met een WW-uitkering. In de periode van augustus 2012 tot eind maart 2013 voldeed hij niet aan de inlichtingenplicht van het UWV, waardoor de man te veel WW ontving. De uitkeringsinstantie vorderde het teveel betaalde bedrag (14.658 euro) terug en legde de man daarnaast een boete van eenzelfde bedrag op. Een boete van 100 procent, wat in lijn is met het strengere boeteregime dat sinds 1 januari 2013 geldt. Voor de invoering van deze regels gold een strafmaat van 10 procent, tot maximaal 2.269 euro… Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl