De geregistreerde criminaliteit in Nederland is verder gedaald: in 2013 telde de politie 1,09 miljoen misdrijven, een daling van 17 procent ten opzichte van 2007. Ook het aantal misdrijven dat voor de rechter kwam, daalde in die periode: met 27 procent. Dit blijkt uit Criminaliteit en rechtshandhaving 2013, een bundel met cijfers en trends over strafzaken bij de Rechtspraak, de politie en andere schakels van de strafrechtketen. 

Minder onveilig

De dalende trend qua criminaliteit bleek al uit eerdere edities van 'Criminaliteit en Rechtshandhaving' – een gezamenlijke jaarlijkse uitgave van de Raad voor de rechtspraak, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De afname van de criminaliteit blijkt ook uit de daling van het aantal geregistreerde slachtoffers en het aantal Nederlanders dat zich onveilig voelt: beide cijfers daalden tussen 2007 en 2013 met een kwart. Deze trend past in de bredere daling van de criminaliteit in Noord-West Europa. In Nederland daalt het gevoel van onveiligheid relatief sterk… Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl