De rechtbank Amsterdam heeft vandaag in twintig zaken beslist dat de gemeente Amsterdam ten onrechte de bijzondere bijstandsuitkeringen van deze groep chronisch zieken en gehandicapten heeft gekort. Omdat het om een kwetsbare groep gaat, heeft de rechtbank de zaken zelf afgehandeld. Door de uitspraak zijn de oude – hogere – bijstanduitkeringen weer herleefd.

De gemeente Amsterdam heeft in de loop van 2009 aan chronisch zieken en gehandicapten in Amsterdam laten weten dat hun uitkering wijzigt vanwege nieuwe beleidsregels. Zij kunnen voortaan een vaste vergoeding van twintig euro voor maximaal acht kostenposten krijgen. Deze kostenposten zijn maaltijden, wettelijke eigen bijdragen, (tele)communicatie, energie, pedicure/manicure, bewassing, kledingslijtage en dieet. Hierdoor bedroeg de totale bijzondere bijstand nog maximaal 160 euro per maand. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit