De bestuursrechter van de rechtbank Breda heeft als voorlopig oordeel uitgesproken dat het waterschap Brabantse Delta bevoegd was om bestuursdwang toe te passen na de grote brand bij Chemie-Pack. Het verzoek van Chemie-Pack is door de rechter afgewezen.

Tijdens en na de grote brand bij Chemie-Pack op 5 januari is een grote hoeveelheid verontreinigd bluswater in de sloten rondom het bedrijf terecht gekomen. Die sloten zijn in beheer bij het waterschap. Het brengen van verontreinigd bluswater in sloten wordt gezien als een overtreding van de Waterwet. Gezien de risico’s voor de volksgezondheid, kon niet worden gewacht tot Chemie-Pack zelf een einde maakte aan die overtreding. Daarom paste het waterschap bestuursdwang toe en is zij direct begonnen met het opruimen van het verontreinigde bluswater dat in de sloten terecht was gekomen. De kosten die de toepassing van bestuursdwang met zich brengt, worden door het waterschap verhaald op Chemie-Pack. Ter waarborging van dat verhaal heeft het waterschap beslag gelegd op verzekeringsgelden van Chemie-Pack. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit