De bestuursrechter van de rechtbank Breda wijst de Parochiekerk “Sint Jozef” in Kaatsheuvel aan als beschermd rijksmonument. De bestuursrechter heeft op basis van advies van een deskundige geconcludeerd dat het kerkcomplex een unieke stedenbouwkundige waarde heeft en op grond daarvan als topmonument kan worden beschouwd. Het complex wordt met afbraak bedreigd. De Parochie heeft het verkocht aan een projectontwikkelaar, die er met instemming van de gemeente Loon op Zand woningen wil bouwen.

Toenmalig minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen had het verzoek om aanwijzing als rijksmonument in 2007 afgewezen, ondanks positieve adviezen daartoe van de Raad voor Cultuur. De Stichting Erfgoed Kaatsheuvel en de vereniging het Cuypersgenootschap stelden bij de rechtbank beroep in tegen dit afwijzende besluit van de minister.
Volgens de minister worden geen rijksmonumenten (meer) aangewezen die dateren van voor 1940. Van dit uitgangspunt kan de minister afwijken als het om een bedreigd topmonument gaat. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit