Qbuzz heeft de aanbestedingsprocedure voor het verrichten van openbaar vervoer per tram, bus en auto in de Regio Utrecht gewonnen; zij mag vanaf december 2011 het openbaar vervoer in dit gebied gaan uitvoeren. De zittende vervoerder Connexxion die ook op de aanbesteding heeft ingeschreven, is het hier niet mee eens en heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Aan de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft zij verzocht om gedurende de bezwaarprocedure het besluit te schorsen.

Volgens de voorzieningenrechter is er aanleiding het besluit waarbij de concessie aan Qbuzz is verleend, te schorsen. De aanbesteding is niet geheel volgens de regels verlopen.

Zoals gebruikelijk is voorafgaand aan de aanbesteding in een bestek omschreven aan welke eisen de aanbieding moet voldoen. In dit geval is één van die eisen het bij de aanbieding verstrekken van een concept leasecontract dat moet voldoen aan allerlei eisen. Als daaraan niet wordt voldaan, wordt de aanbieding niet in behandeling genomen. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit