Rechtbank Breda heeft onlangs beslist dat een man in zijn aangifte inkomstenbelasting 2006 zijn alimentatieverplichting als schuld mocht opnemen voor de rendementsgrondslag van box 3, naast een persoonsgebonden aftrekpost voor de betaalde alimentatie. De uitspraak van de rechtbank ligt in lijn met een arrest van de Hoge Raad van februari 2009. De uitspraak heeft echter slechts werking tot 30 december 2009. Het kabinet heeft onlangs de wet op dit punt gewijzigd. Volgens het op 1 januari 2010 in werking getreden Belastingplan 2010 kwalificeren alimentatieverplichtingen – in feite alle verplichtingen die kunnen leiden tot een persoonsgebonden aftrek waaronder ook periodieke giften – niet langer als schulden voor box 3. Lees meer

Bron: Jure.nl

Arbeidsrecht op Huis Advocaten