Een Afghaans gezin uit St. Annaparochie mag voorlopig niet uit Nederland worden verwijderd. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch bepaald. Volgens de rechter heeft de minister voor Immigratie en Asiel de afwijzing van de asielverzoeken onvoldoende gemotiveerd.

Het gezin, bestaande uit vader, moeder en drie kinderen in de leeftijd van 11, 14 en 16 jaar, vroeg de minister voor Immigratie en Asiel op 17 november 2010 om een verblijfsvergunning. De Minister wees die asielverzoeken op 25 november 2010 af. Hiertegen stelde het gezin beroep in bij de rechter.

Taak rechter bij beroep
De bestuursrechter heeft bij de behandeling van de beroepen de taak te kijken of de Minister op goede gronden tot de afwijzing heeft kunnen komen. De rechter behandelde de beroepen op 21 december 2010 op een zitting. Na de zitting stuurde de advocaat van het gezin de rechter op 14 januari 2011 een brief van de UNHCR met het verzoek het onderzoek in de zaak te heropenen. De rechter wijst dat verzoek af omdat de brief geen wezenlijk nieuwe informatie of gezichtspunten bevat die niet eerder al naar voren hadden kunnen worden gebracht. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit