Rechtsgebieden

Direct advies?Stel uw vraag

Zakelijk

Bestuursrecht

De overheid is een log apparaat met zijn eigen regels en procedures. Het is dan ook verstandig om  advies in te winnen voor u een discussie aangaat. U krijgt al snel te maken met een groot aantal bestuursrechtelijke wetten en toezichthoudende instanties. Bent u te laat met uw bezwaar, dan kunt u geen actie meer ondernemen.
Verder lezen

Aanbestedingsrecht

Als ondernemer of leverancier doet u mee aan een tender voor een mooie opdracht. U heeft nog veel vragen over de aanbesteding, maar er is weinig tijd en u moet de stukken binnen korte termijn indienen. Kosten noch moeite worden gespaard om aan de hoge eisen en criteria te voldoen. U doet een lage aanbieding, maar helaas zonder succes. U ontvangt een afwijzingsbrief. De concurrent gaat er met de opdracht vandoor. Is dit wel eerlijk gegaan?
Verder lezen

Arbeidsrecht

Onze wet kent heel wat regeltjes over de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Deze wetten zijn bindend en moeten worden opgevolgd. Weet u in sommige situaties niet goed wat u als werkgever kan en mag doen? Schakel dan een advocaat in die hierin gespecialiseerd is. Zij helpen u graag door die proces heen met advies en de juiste wettelijke vereisten.
Verder lezen

Contractenrecht

Wanneer iedereen zich netjes houdt aan de afspraken in het contract is er niets aan de hand. Helaas is dit niet altijd het geval. Het komt maar al te vaak voor dat één van de partijen de afspraken niet nakomt. Ook komt het vaak voor dat er onduidelijkheid is over de gemaakte afspraken. Dit kun je voorkomen door nauwsluitende contracten af te sluiten en niet aan het toeval over te laten.
Verder lezen

Faillissementsrecht (insolventierecht)

Elke ondernemer of zelfstandige krijgt wel eens te maken met het faillissement van een leverancier of klant. Met de goede voorzorgsmaatregelen en door juist optreden tijdens faillissementssituaties kun je de schade vaak beperken. Hierbij is het wel belangrijk om op tijd actie te ondernemen en hiervoor de juiste hulp in te schakelen.
Verder lezen

Fiscaal recht

Als ondernemer moet je belasting betalen. Dit is niet te vermijden. De belastingwetgeving is echter erg complex, waardoor een fout in bijv. uw belastingaangifte snel is gemaakt. Hierdoor kan het gebeuren dat u, bij een controle door de fiscus, een boete krijgt opgelegd. Wat voor boete dat is en de hoogte ervan hangen af van alle feiten en omstandigheden.
Verder lezen

Huurrecht

Als ondernemer kun je ook te maken krijgen met huurrecht als het gaat om een bedrijfsruimte. Er zijn verschillende vormen van bedrijfsruimte met elk een aparte regeling. Bij de huur en verhuur van bedrijfsruimte gelden de wettelijke bepalingen in het algemeen recht.
Verder lezen

Intellectueel eigendomsrecht (Merkbescherming)

Heeft u een merk, maar komt u erachter dat iemand anders dit merk zonder toestemming gebruikt? Dit hoeft u niet zomaar te accepteren. Kom in actie en bescherm uw merk! Een merk vertegenwoordigt waarde en exclusiviteit.
Verder lezen

Letselschade

De meeste bedrijven krijgen wel een keer met letselschade te maken. Dagelijks gebeuren er tientallen bedrijfsongevallen. Veel van deze ongevallen hebben letselschade tot gevolg. Het kan overal en bij ieder bedrijf gebeuren. De gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Denk aan het werknemers inkomen wat wegvalt of aan loonvordering.
Verder lezen

IT-recht

De juridische aspecten van e-commerce en het IT recht kunnen complex zijn. Zo stelt de wet bijvoorbeeld specifieke regels aan het sluiten van online overeenkomsten. Als deze regels niet op juiste wijze worden toegepast kan dit ervoor zorgen dat de overeenkomst niet geldig is.
Verder lezen

Ondernemingsrecht

Heeft u plannen om uw onderneming uit te breiden? Wilt u producten naar het buitenland gaan exporteren? Wilt u een ander bedrijf overnemen? Dit zijn allemaal activiteiten die juridisch gezien de nodige haken en ogen hebben. Het is belangrijk om u vooraf goed te verdiepen in de juridische aspecten.
Verder lezen

Strafrecht

Bent u als ondernemer bezocht door de FIOD? Bent u verdachte van een economische overtreding? Heeft u in uw onderneming geprobeerd de belasting te ontduiken? In deze situaties wordt u verdacht van een strafbaar feit.
Verder lezen

Vastgoedrecht

Het kopen of huren van onroerend goed is voor de meeste ondernemers niet iets dat je dagelijks doet. Er spelen veel juridische aspecten en het afsluiten van contracten op dit gebied brengt ook risico's met zich mee. Een goed advies van een vastgoed advocaat beperkt de risico's.
Verder lezen

Particulier

Alimentatie

Gaat u uit elkaar, dan kan het zijn dat een van jullie recht heeft op alimentatie. Alimentatie is een maandelijks bedrag dat een ex-partner verschuldigd is aan de andere ex-partner. Deze uitkering is bedoeld om de ex-partner tegemoet te komen in de kosten van zijn of haar levensonderhoud na een echtscheiding of voor de kosten van levensonderhoud van de kinderen.
Verder lezen

Arbeidsrecht

Onze wet kent heel wat regeltjes over de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Deze wetten zijn bindend en moeten worden opgevolgd. Weet u in sommige situaties niet goed wat u als werkgever kan en mag doen? Schakel dan een advocaat in die hierin gespecialiseerd is. Zij helpen u graag door die proces heen met advies en de juiste wettelijke vereisten.
Verder lezen

Bestuursrecht

Bent u het niet eens met een besluit van de overheid over de bestemming van uw onroerend goed? Heeft u onterecht een boete gekregen? Het bestuursrecht bevat regels voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers, bedrijven en dergelijke. De overheid neemt besluiten die van grote invloed kunnen zijn op burgers en bedrijven.
Verder lezen

Contracten

Wij zijn in ons dagelijks leven regelmatig bezit met het sluiten van overeenkomsten (contracten). Of het nu gaat om een arbeidscontract of een koopcontract. Wanneer iedereen zich aan de afspraken houdt, is er niets aan de hand. De problemen ontstaan pas als één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken.
Verder lezen

Echtscheiding

Een scheiding brengt nogal wat teweeg. Naast het emotionele aspect heeft het ook nogal impact op de persoonlijke en financiële situatie van beide partners. Dit kan ervoor zorgen dat het goede overleg al snel van de baan is en de scheiding eindigt in een eindeloze en kostbare juridische procedure.
Verder lezen

Eigen woning

Juridische geschillen over onroerend goed komen regelmatig voor, ondanks dat deskundigen u hebben bijgestaan. Uit ervaring blijkt dat juridische expertise van een advocaat vaak pas in een te laat stadium wordt ingeschakeld. U kunt dit voorkomen door vanaf het begin juridisch advies in te winnen.
Verder lezen

Erfenis

Na het overlijden moet er veel geregeld worden. Zo ook de erfenis. Helaas is de erfenis vaak een onderwerp van hoog oplopende ruzies. Conflicten kunnen zich al snel vertalen in zowel emotionele kwesties als eindeloze en kostbare juridische procedures als het gaat om de verdeling van de nalatenschap.
Verder lezen

Huur en verhuur

Wonen is een van de meest essentiële behoeftes. Voor de eigenaar-bewoner van een eigen huis geldt dat, maar dat geldt ook voor de huurder van een woning. Om de positie van die huurder te beschermen genieten huurders een grote mate van huurbescherming.
Verder lezen

Letselschade

Dagelijks gebeuren er honderden ongevallen met letselschade tot gevolg. Het kan iedereen overkomen. Een auto-ongeluk, u glijdt uit in de supermarkt en komt vervelend terecht of u heeft problemen met een machine op het werk, waardoor u verwondingen oploopt. Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Verder lezen

Mediation voor ondernemers

Heeft u een zakelijk conflict en wilt u er zonder procederen uit komen? Zit u in arbeidsconflict maar is de onderlinge verstandhouding belangrijk en wilt u ontslag voorkomen? Of wordt er al geprocedeerd en wilt u er toch liever op een andere manier uitkomen? Dan kan mediation een effectieve oplossing zijn die het proberen waard is.
Verder lezen

Misdrijf & Justitie

In het strafrecht zijn de regels vastgelegd waaraan burgers zich moeten houden. Houdt iemand zich niet aan deze regels, dan pleegt hij een strafbaar feit. Er zijn twee soorten strafbare feiten; een overtreding en een misdrijf.
Verder lezen

Rijbewijs

Het rijbewijs wordt zo spoedig mogelijk nadat dit is ingevorderd door de politie opgestuurd naar de officier van justitie. Die moet binnen tien dagen beslissen wat er met uw rijbewijs gaat gebeuren. U ontvangt van de officier bericht tot wanneer het rijbewijs ingevorderd blijft.
Verder lezen

Sociaal zekerheidsrecht

Nederland kent een uitgebreid stelsel van wetten en maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid. Dit rechtsgebied omvat de regeling van rechten en plichten van werkgevers, werknemers en zelfstandigen. Is uw uitkering afgewezen of gestopt?
Verder lezen

Zedendelict

Als u wordt beschuldigd van een zedendelict dan is dit een ernstige zaak met name voor u als verdachte omdat op zedendelicten flinke straffen staan. Mocht u worden veroordeeld dan kan een gevangenisstraf worden opgelegd van maximaal 12 jaar. Daarnaast kan zo'n veroordeling ook andere nadelige gevolgen hebben.
Verder lezen

Non-profit

Aanbestedingsrecht

(Overheids)instellingen zien zich geconfronteerd met het feit dat enerzijds de wettelijke bepalingen van het aanbestedingsrecht snel veranderen en steeds ingewikkelder lijken te worden en anderzijds ontevreden leveranciers vaker bereid zijn een procedure te beginnen.
Verder lezen

Arbeidsrecht

Als werkgever wordt u dagelijks geconfronteerd met arbeidsrechtelijke kwesties. U moet arbeidsovereenkomsten opstellen, wordt geconfronteerd met disfunctionerende of zieke werknemers, krijgt te maken met arbeidsconflicten of uw bedrijf moet reorganiseren wegens veranderingen van de marktomstandigheden.
Verder lezen

Bedrijfsongeval (letselschade)

Dagelijks gebeuren er tientallen bedrijfsongevallen met letselschade tot gevolg. Een bedrijfsongeval kan binnen iedere organisatie voorkomen. Adequate en professionele hulp na een ongeval is essentieel. De gevolgen na een bedrijfsongeval kunnen namelijk aanzienlijk zijn.
Verder lezen

Fiscaal recht (belasting)

Als organisatie krijgt u met de belastingen te maken. Als er op dit vlak problemen ontstaan die niet op te lossen zijn met een belastingadvies, dan is het verstandig om een fiscaal advocaat in te schakelen. Deze kan helpen bij uiteenlopende zaken.
Verder lezen

Bestuursrecht

Bent u het niet eens met een besluit van de overheid over de bestemming van uw onroerend goed? Heeft u onterecht een boete gekregen? Het bestuursrecht bevat regels voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers, bedrijven en dergelijke. De overheid neemt besluiten die van grote invloed kunnen zijn op burgers en bedrijven.
Verder lezen

Contractenrecht

Dagelijks spelen contracten een rol bij het ondernemerschap. Hoe gaat u om met onredelijke voorwaarden van een leverancier of opdrachtgever? Kunt u alle eventueel voorkomende schade uitsluiten in de algemene voorwaarden? Of wilt u een “waterdicht” contract op (laten) maken?
Verder lezen

Faillissement

Kunt u als bedrijf of persoon niet meer aan uw schulden voldoen? Of wilt u uitstel van betalingen omdat u tijdelijk uw schulden niet kunt aflossen? Verkeerd u in een problematische financiële situatie maar wilt u niet eindeloos door de schulden achtervolgd worden?
Verder lezen

Huur en verhuur

Het huurrecht voor bedrijfsruimte is een complexe materie. Dit komt door de vele regels, uitzonderingen en termijnen. Bij de huur en verhuur van bedrijfsruimte zijn de wettelijke bepalingen in het algemeen van het regelend recht. Dit is een rechtsregel die wijkt voor de regelingen die de partijen samen hebben afgesproken. De inhoud van de huurovereenkomst is hierdoor dus van groot belang.
Verder lezen

Internet

Wilt u een webshop starten en weten of de juridisch aspecten in orde zijn? Wilt u een complete set algemene voorwaarden voor  uw online verkoop of heeft u een gebrekkig product online gekocht en wilt u weten wat uw rechten zijn?
Verder lezen

Mediation voor ondernemers

Heeft u een zakelijk conflict en wilt u er zonder procederen uit komen? Zit u in arbeidsconflict maar is de onderlinge verstandhouding belangrijk en wilt u ontslag voorkomen? Of wordt er al geprocedeerd en wilt u er toch liever op een andere manier uitkomen? Dan kan mediation een effectieve oplossing zijn die het proberen waard is.
Verder lezen

Merkenrecht

Maakt een derde gebruik van uw geregistreerde merknaam? Gebruikt iemand anders uw handelsnaam? Wordt uw product nagemaakt? Kopieert iemand uw stuk zonder toestemming? Of heeft u de uitvinding van de eeuw en wilt u dat niemand anders deze gaat gebruiken?
Verder lezen

Onderneming en het recht

Het vóóraf oriënteren over de juridische aspecten van voorgenomen activiteiten kan problemen voorkomen. Wat komt er bijvoorbeeld bij kijken wanneer u een handelsagent wilt inschakelen, of uw producten wilt gaan exporteren? Hoe pakt u de overname van een bedrijf aan?
Verder lezen

Vastgoed

De complexiteit van vastgoed transacties en de door partijen gestelde eisen nemen toe. En bij dergelijke transacties kunnen grote belangen komen kijken. Om onroerend goed transacties voorspoedig te laten verlopen, is begeleiding van de aan- of verkoop van onroerend goed van begin tot het einde dan ook raadzaam.
Verder lezen