Na het voltooien van zijn studie aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft Peter bij Leesberg Advocaten de algemene praktijk uitgeoefend waarbij hij zich gaandeweg heeft gespecialiseerd in het vastgoedrecht en het adviseren en procederen voor ondernemers. Peter heeft de specialisatieopleiding Onroerend Goed gevolgd en heeft een ruime ervaring in geschillen omtrent aan- en verkoop onroerend goed, appartementsrechten, huurrecht en ruimtelijk bestuursrecht. Hij is opgetreden als arbiter bij geschillen inzake beëindiging van maatschaps-en vennootschapsverbanden en is door de rechtbank regelmatig benoemd als curator in faillissementen en bewindvoerder in WSNP’s. Ook pakt Peter erfrechtzaken op.

Peter heeft daarnaast vele jaren verschillende bestuursfuncties vervuld bij diverse maatschappelijke instellingen en organisaties.

In 2013 is hij na de fusie met Leesberg Advocaten toegetreden tot de maatschap van Knuwer Advocaten. Hij is lid van de Vakgroep Vastgoedrecht en de Vakgroep Onderneming en Recht.