Als werkgever, Algemene Vergadering van Aandeelhouder (AvA) of Raad van Commissarissen (RvC) heeft u te maken met andere ontslagregels voor de statutair directeur dan voor “normale werknemers”. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders of Raad van Commissarissen benoemt namelijk de statutair directeur. De AvA of RvC kan de statutair directeur ontslaan uit de BV of NV. Als AvA of RvC hoeft u de ontslagprocedure van uw statutair directeur niet te laten verlopen via de kantonrechter of UWV WERKbedrijf.

Mogelijke ontslagvergoeding

Als werkgever dient u er wel rekening mee te houden dat de statutair directeur nog aanspraak kan maken op een ontslagvergoeding. De statutair directeur kan hierop beroep doen indien er sprake is van een onredelijke of onbillijke situatie of in geval van een onzorgvuldige procedure. U heeft als werkgever met de statutair directeur een arbeidsrechtelijke relatie waardoor het arbeidsrecht verder van toepassing is.

Het kan zijn dat u als werkgever met de statutair directeur in de statuten al een bepaling heeft opgenomen voor het geval van gedwongen ontslag; de zogenaamde “golden parachute” clausulering. Als werkgever is het raadzaam om tijdig een gespecialiseerd arbeidsrecht advocaat van Huis Advocaten in te schakelen wanneer u overweegt uw statutair directeur te ontslaan.

Huis Advocaten. Een duidelijke zaak

Bij Huis Advocaten zijn advocaten werkzaam die jarenlange ervaring hebben op het gebied van het arbeidsrecht. Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaan zij aan de slag met uw zaak. Samen met u kijken ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen. Bovendien zitten wij met 21 vestigingen altijd bij u in de buurt.

Direct actie ondernemen met onze advocaat arbeisrecht.

Mail uw vrijblijvende zaakevaluatie of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) . Wij beoordelen dan uw zaak met de juiste advocaat arbeidsrecht en de vestiging bij u in de buurt.

Op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.

Nuttige tips… Advocaat arbeidsrecht

Werknemer * Directeur * Ambtenaar * Advocaat Arbeidsrecht