De huurder heeft de mogelijkheid om tegen de wil van de verhuurder, de gehuurde bedrijfsruimte over te dragen aan een nieuwe huurder. De zittende huurder wordt dus ingewisseld voor een nieuwe huurder.
Als de verhuurder niet akkoord gaat met de overdracht, dan kan de huurder de rechter inschakelen. Hij kan vorderen dat hij gemachtigd wordt om een derde als huurder in zijn plaats te stellen. Dat kan niet alleen als hijzelf in die bedrijfsruimte een bedrijf uitoefent dat hij wil overdragen aan die derde, maar ook als feitelijk een ander dan die huurder in die ruimte een bedrijf uitoefent dat de huurder aan die derde wenst over te dragen.

Om de verhuurder niet onnodig in zijn (financiële) belangen te schaden, heeft de wetgever vastgelegd dat de rechter de indeplaatsstelling af dient te wijzen als de voorgestelde huurder onvoldoende waarborgen biedt voor een volledige nakoming de verplichtingen uit de huurovereenkomst.
Daarnaast is de rechter verplicht om te onderzoeken of de huurder een zwaarwichtig belang heeft bij de overdracht van het bedrijf.

Advocaat Huurrecht

Een goede voorbereiding is het halve werk. Uit ervaring blijkt dat juridische expertise van een advocaat huurrecht pas in een laat stadium wordt ingeschakeld. Het is raadzaam om van begin af aan juridisch advies in te winnen. Hierdoor kunt u onaangename verrassingen, extra kosten of andere negatieve aspecten, voorkomen.

Is het uitgelopen tot een conflict of loopt er reeds een procedure? Onze advocaat huurrecht staat u graag bij met een eerlijk advies op maat over uw kansen, mogelijkheden en obstakels.

Direct actie ondernemen met onze advocaat huurrecht

Mail uw vrijblijvende zaakevaluatie of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) . Wij beoordelen dan uw zaak met de juiste advocaat en de vestiging bij u in de buurt.

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.

Nuttige links – Advocaat huurrecht

Horeca-, winkel- of kantoorruimte? * Huurovereenkomst & periode * Huurcontract opzeggen * Huurprijzen * Indeplaatsstelling * huurrecht particulier