Advocaat Huurrecht – Huurcontract opzeggen

Direct advies?Stel uw vraag

Het opzeggen van een huurcontract kan niet zomaar. Je hebt je te houden aan de afspraken die jullie hebben gemaakt in het huurcontract. Daarnaast zijn er ook nog de wettelijke regels van het dwingend recht die een huurder goed beschermen. Welke regels er in jouw geval precies gelden, hangt af van het soort bedrijfsruimte waar het om gaat.

Winkel- en horecaruimte – Opzeggen huurcontract na eerste vijf jaar

Gaat het om een winkel- en/of horecaruimte? Dan spreken de meeste partijen in eerste instantie vaak een vaste huurperiode van vijf jaar af. De huurder kan na afloop van de eerste vijf jaar besluiten om de huur te beëindigen. Hij hoeft daarvoor geen speciale reden op te geven. Wel moet hij de huur tijdig opzeggen. Vaak staat in het huurcontract op welke manier dit moet gebeuren. Wordt de overeenkomst door geen van de partijen opgezegd, dan wordt de huurperiode in principe weer voor vijf jaar verlengd.

Wil de verhuurder na de eerste vijf jaar de huur beëindigen, dan kan dat alleen vanwege twee specifieke redenen:

  • slechte bedrijfsvoering
  • dringend nodig voor ‘eigen gebruik’

De verhuurder laat dit schriftelijk weten aan de huurder. Laat de huurder op zijn beurt niet binnen zes weken na ontvangst van de brief weten dat hij het met de opzegging van de huurovereenkomst eens is, dan moet de verhuurder naar de rechter stappen om toestemming te vragen de huur op te zeggen. De rechter zal dan besluiten of de opzegging terecht is of niet. 

Winkel- en horecaruimte – Opzeggen na tien jaar

Bij het verstrijken van de tweede termijn van vijf jaar kan de huurder of de verhuurder besluiten om de huurovereenkomst te beëindigen. De huurder hoeft geen speciale redenen op te geven. Na de tweede termijn heeft de verhuurder meer mogelijkheden om tot opzegging van de huurovereenkomst over te gaan, namelijk

  • slechte bedrijfsvoering
  • eigen gebruik
  • weigering redelijk aanbod nieuwe huurovereenkomst
  • verwezenlijken geldend bestemmingsplan

Als de huurder niet met de beëindiging akkoord gaat, moet de rechter er alsnog aan te pas komen. De rechter zal dan een belangenafweging moeten maken.

Kantoor- en opslagruimte

Gaat het om een kantoorpand of opslagruimte, dan gelden er andere regels. De huuropzegging door de verhuurder en de huurder kan plaatsvinden tegen het einde van de overeengekomen huurtermijn. Meestal bepaalt het huurcontract op welke manier moet worden opgezegd.

Als de verhuurder heeft laten weten dat hij de huur wenst te beëindigen, hoeft de huurder de bedrijfsruimte nog niet meteen te verlaten. De verhuurder moet eerst nog de ontruiming aanzeggen. Vanaf de datum van de ontruimingsaanzegging gaat er een wettelijke schorsingstermijn lopen waardoor de huurder gedurende twee maanden nog niet hoeft te ontruimen. Dit geeft de huurder de tijd om op zoek te gaan naar een andere ruimte. 

Als de huurder langer nodig heeft, dan kan de huurder voordat de twee maanden om zijn naar de rechter stappen met het verzoek om een verlenging van de ontruimingstermijn. De rechter kan de ontruimingstermijn met maximaal een jaar verlengen. Het is in dit soort situaties verstandig om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen en niet tot het laatste moment te wachten.

Advocaat Huurrecht

Huis Advocaten heeft advocaten die zich gespecialiseerd hebben in het huurrecht. Zij kunnen je helpen met het opstellen of nakijken van het huurcontract en zijn er voor je als je te maken krijgt met een conflict met een huurder of verhuurder. Krijgen jullie een discussie over de beeindiging van het huurcontract? Is er sprake van achterstallig onderhoud? Of heeft de huurder een achterstand en wil je hem/haar er eigenlijk het liefst uit zetten? Onze advocaten helpen je graag. Zij geven je advies en bekijken wat de mogelijkheden zijn. Bovendien zit onze advocaat huurrecht met 18 vestigingen altijd bij jou in de buurt.

Direct actie ondernemen met onze advocaat huurrecht

Mail ons jouw situatie, dan kunnen wij jouw zaak vrijblijvend bekijken of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) . Wij geven je advies en brengen je in contact met de juiste huurrecht specialist bij jou in de buurt. 

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.

Nuttige links – Advocaat huurrecht

Horeca-, winkel- of kantoorruimte? * Huurovereenkomst & periode * Huurcontract opzeggen * Huurprijzen * Indeplaatsstelling * huurrecht particulier