Rechtspositie directeur

Direct advies?Stel uw vraag

Als statutair directeur gelden er voor jou andere ontslagregels dan voor “normale werknemers”. Het is belangrijk om jouw rechtspositie als directeur goed te kennen. Als statutair directeur word je namelijk benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) of Raad van Commissarissen (RvC). De AvA of RvC kan jou zelf ontslaan uit de vennootschap. Het ontslag van een statutair directeur is vrij complex. Zorg ervoor dat alles goed verloopt en dat je niet aansprakelijk wordt gesteld. 

Rechtspositie directeur bij ontslag

Bij het ontslag van een statutair directeur hoeft het ontslag niet te lopen via de kantonrechter of het UWV. In dit geval kan de AvA of de RvC het besluit nemen jou te ontslaan. De meest voorkomende reden van ontslag van een directeur is een verstoorde arbeidsrelatie, maar ook arbeidsongeschiktheid of ontslag om bedrijfseconomische redenen komen veel voor.

Ontslagvergoeding directeur

Ook als directeur kan je bij ontslag aanspraak maken op een ontslagvergoeding. In dit geval gaat dat in overleg met de AvA of de RvC. Komen jullie hier samen niet uit, dan kan je naar de rechter stappen om toch te krijgen waar je recht op hebt. In sommige gevallen is het ook mogelijk om een billijke vergoeding te krijgen. Hiervan is sprake als de werkgever in gebreke is gebleven. 

Aansprakelijkheid directeur

Krijg jij ontslag omdat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan kan het ontslag vervelende gevolgen hebben. In dat geval kan jij als bestuurder zelfs persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Financieel kan dit heel wat gevolgen hebben. Krijg jij te maken met problemen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid? Neem dan altijd contact met ons op voor advies over jouw situatie! 

Golden parachute

Tegenwoordig wordt er in de overeenkomst met een directeur steeds vaker een zogenaamde “golden parachute” clausule opgenomen. Dit houdt in dat de werknemer een bepaalde vergoeding mee krijgt bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Toch kan het soms slim zijn om in plaats van de golden parachute regel aanspraak te maken op een reguliere transitievergoeding. Laat je hierover altijd goed adviseren. Zo weet je zeker dat je krijgt waar je recht op hebt. 

Huis Advocaten. Een duidelijke zaak!

Bij Huis Advocaten zijn advocaten werkzaam die jarenlange ervaring hebben op het gebied van arbeidsrecht. Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaan zij aan de slag met uw zaak. Zij weten precies wat jouw rechtspositie als directeur is. Samen met jou kijken ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen. Bovendien zitten wij met 18 vestigingen altijd bij je in de buurt.

Direct actie ondernemen met onze advocaat 

Krijg je te maken met ontslag en wil je meer weten over jouw rechtspositie als directeur? Neem dan contact met ons op voor vrijblijvend advies of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut)

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.

Nuttige tips – Advocaat contractenrecht

Werknemer * Directeur * Ambtenaar * Advocaat Arbeidsrecht