Waarom mediation bij echtscheiding?

Direct advies?Stel uw vraag

Een echtscheiding is bijna altijd een zeer ingrijpende gebeurtenis waarbij de emoties soms hoog kunnen oplopen. Er moet veel worden geregeld en er moeten veel afspraken worden gemaakt. Hierbij kan je denken aan afspraken over de kinderen, alimentatie, huisvesting, verdeling van spullen, pensioenen etc. Er komt heel wat bij kijken. Is er nog goed overleg tussen jullie mogelijk, dan is het vaak heel prettig om deze afspraken samen te maken. Een mediator kan jullie hierin begeleiden. Mediation bij echtscheiding is een prettig manier om alles samen te regelen. 

Mediation bij echtscheiding

Kunnen jullie nog redelijk met elkaar overleggen, dan is mediation een goede manier om de echtscheiding te regelen. Een advocaat-mediator treedt op als mediator en helpt jullie hierbij. De mediator zorgt dat overal aan wordt gedacht en begeleid de gesprekken. Hierdoor blijven jullie met elkaar in gesprek en luisteren ook naar elkaar. Dit is een goede manier om ieder onderwerp te behandelen en samen weloverwogen afspraken te maken. Een mediator is er voor jullie samen en zal altijd onpartijdig blijven. Op die manier heb je dus geen eigen advocaat meer nodig. Dit kan je heel wat geld schelen. 

Veel echtscheidings advocaten van Huis Advocaten zijn aangesloten bij de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) en het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Deze in echtscheiding gespecialiseerde advocaten zijn dus ook mediator en uitstekend in staat om jullie hier van a tot z in te begeleiden.

Mediation bij echtscheiding is voor jullie geschikt als:

  • Er nog goed overleg tussen jullie mogelijk is;
  • Jullie de verstandhouding graag goed willen houden (bijvoorbeeld als er kinderen zijn);
  • Beide partijen bereid zijn met elkaar te praten en samen een oplossing te zoeken;
  • Jullie een oplossing willen, waarbij niet alleen juridische aspecten aan bod komen;
  • Er geen bezwaar is om een neutraal persoon in te schakelen om jullie te begeleiden;
  • Jullie de afspraken die jullie maken zelf in de hand willen houden;
  • Jullie het fijn vinden dat er achteraf geen winnaars of verliezers zijn. 

Zijn uiteindelijk alle nodige afspraken gemaakt, dan worden deze vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Dit convenant is de grondslag voor het officiële verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank. Het convenant moet naar de rechtbank gestuurd worden om de echtscheiding officieel aan te vragen. De advocaat-mediator zal dit voor jullie regelen. 

Wat houdt mediation bij echtscheiding in?

Wanneer partners besluiten te gaan scheiden moet er veel worden geregeld. Waar gaan de kinderen wonen? Wie blijft er in de echtelijke woning wonen? Moet er alimentatie betaald worden? Zo zijn er nog meer vragen die beantwoord moeten worden. Bij mediation bij scheiding zetten jullie alle punten op een rij die geregeld moeten worden en bekijken jullie samen welke mogelijkheden er zoal zijn. Uiteindelijk besluiten jullie in goed overleg welke oplossingen voor jullie het beste zijn. 

Het is belangrijk dat jullie allebei open staan voor mediation en ook bereid zijn om naar elkaar te luisteren. Om uiteindelijk tot afspraken te komen zullen jullie allebei af en toe wat water bij de wijn moeten doen.

Mediation-overeenkomst

De mediation begint met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. Hierin verklaren jullie je te zullen inspannen om het mediationproces goed te laten verlopen. Ook wordt in de mediationovereenkomst vastgelegd dat wat er besproken wordt vertrouwelijk blijft.

Zodra de mediationovereenkomst is getekend, kunnen de gesprekken beginnen. In deze gesprekken uiten de partijen hun wensen. Hoeveel gesprekken er nodig zijn, is van te voren moeilijk te bepalen. Dit hangt af van de complexheid van de zaak en de houding van de partijen tegenover de mediation.

Voortgang

Aan het einde van elke bijeenkomst vat de mediator (of advocaat scheidingsbemiddelaar) de voortgang samen. De mediator houdt gespreksverslagen bij.
Na een aantal bijeenkomsten waarin de belangen duidelijk zijn gemaakt komt het aan op de onderhandelingsfase. In deze fase gaan jullie daadwerkelijk aan de oplossing werken. De mediator helpt je daarbij.

Echtscheidingsconvenant

Uiteindelijk kom je op het punt waarbij jullie er eigenlijk wel uit zijn. De mediator legt alle afspraken die jullie hebben gemaakt vast in een vaststellingsovereenkomst. Bij een echtscheiding heet dit een echtscheidingsconvenant. In het convenant staan alle gemaakte afspraken. Hier zetten jullie allebei je handtekening onder. De mediator dient dit document vervolgens in bij de rechtbank om de scheiding definitief te maken. 

Kortom, willen jullie samen constructief te werk gaan en zo optimaal mogelijk scheiden zonder het inschakelen van twee advocaten? Kies dan voor echtscheidingsmediation!

Mediation bij echtscheiding van Huis Advocaten

De Huis advocaten hebben uitgebreide ervaring in mediation. Veel advocaten zijn advocaat-mediators en helpen jou bij mediation bij de echtscheiding. Bovendien zitten wij met onze 19 vestigingen altijd bij je in de buurt.

Wil jij weten of jouw situatie geschikt is voor mediation? Mail ons dan gerust jouw verhaal voor vrijblijvend advies of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) .