Mediation bij een arbeidsconflict

Direct advies?Stel uw vraag

Wanneer je te maken krijgt met een arbeidsconflict, dan is dat erg vervelend en wil je dit natuurlijk zo snel mogelijk oplossen. Je moet er toch niet aan denken om je baan kwijt te raken! Komen jullie er onderling niet uit, dan is het vaak erg verstandig om de hulp van een onafhankelijke mediator in te roepen. De mediator kan tussen jullie bemiddelen en zorgt ervoor dat er een goede oplossing komt. Mediation bij een arbeidsconflict kan ontslag voorkomen. Maar hoe pak je dit aan?

 • Stel de mogelijkheid van mediation voor aan jouw werkgever, personeelsconsulent of bedrijfsarts. Mediation bij een arbeidsconflict kan niet alleen slim zijn voor jou als werknemer, maar ook voor de werkgever kan het goed uitpakken. Hij/zij kan een waardevolle kracht behouden en er hoeft geen hoge transitievergoeding betaald te worden. Het mes snijdt dus aan twee kanten!
 • Zodra werkgever én werknemer akkoord gaan met mediation, dan kan de mediation van start. Mediation bij een arbeidsconflict kan alleen als beide partijen bereid zijn om met elkaar om tafel te gaan. Je kan dit niet afdwingen. 

Ben jij ziek en heeft jouw ziekte te maken met een arbeidsconflict? IN dat geval zijn jullie verplicht om een re-integratieplan op te maken. Mediation kan een belangrijk onderdeel van dit re-integratieplan zijn. 

Mediation bij arbeidsconflict

Ieder mediationtraject begint met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. Hierin verklaren de werknemer en de werkgever zich te zullen inspannen om het mediationproces goed te laten verlopen. Ook wordt in deze mediationovereenkomst vastgelegd dat alles dat tijdens de mediation wordt besproken geheel vertrouwelijk blijft.

Zodra de mediationovereenkomst is getekend, kunnen de gesprekken beginnen. In deze gesprekken uiten de werkgever en de werknemer de wensen. Het aantal gesprekken dat nodig is om tot een goede oplossing te komen, is van te voren moeilijk te bepalen. Dit hangt af van de complexheid van het arbeidsconflict en de houding van jou en de werkgever tijdens de mediation.

Belangrijke uitgangspunten bij mediation

Er zijn een aantal belangrijke uitgangspunten die de basis vormen van een mediationtraject. Namelijk:

 • Vrijwilligheid: werkgever en werknemer moeten allebei bereid zijn om samen het probleem op te lossen, geen van beide partijen kan worden gedwongen aan het mediationproces deel te nemen;
 • Actieve houding van beide partijen: alleen wanneer beide partijen bereid zijn om het arbeidsconflict op te lossen is het zinvol om voor mediation te kiezen;
 • Vertrouwelijkheid: iedereen die bij de mediation aanwezig is, verplicht zich tot geheimhouding;
 • Onpartijdigheid van de mediator: de mediator stel zich strikt onpartijdig op. De mediator heeft ook geen belang bij het bereiken van een bepaalde uitkomst van de mediation.

Voordelen van mediation bij een arbeidsconflict

Mediation kent een aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van conflictoplossing, zoals een juridische procedure of het inschakelen van de rechter. Namelijk:

 • Herstel van de arbeidsrelatie: werkgever en werknemer komen samen tot een oplossing voor het arbeidsconflict. De mediator zal door middel van zijn hulp werkgever en werknemer stimuleren deze oplossing samen te vinden en onder zijn leiding goed uit te werken. Op deze manier hoeft er geen ontslag plaats te vinden en kan jij jouw baan behouden;
 • Kostenefficiënt: de kosten worden meestal gedragen door de werkgever. Er wordt bespaard op hoge juridische en/of proceskosten;
 • Meetbaar: werkgever en werknemer komen relatief snel tot een oplossing. Het arbeidsconflict wordt niet nodeloos geëscaleerd. Dit scheelt uiteindelijk veel tijd, energie en geld;
 • Geheimhouding en vertrouwelijkheid: in de mediationovereenkomst wordt afgesproken dat alles dat tijdens het mediationproces wordt besproken geheel vertrouwelijk is. Ook al mocht de mediation mislukken dan kunnen de mediationgesprekken en de gespreksverslagen niet worden gebruikt tijdens een eventuele juridische procedure;
 • Win-win situatie: omdat jullie in mediation uiteindelijk samen tot een oplossing komen, zijn er aan het eind van het mediationproces zijn er geen verliezers.

Overigens is het mediationproces een informeel proces dat plaatsvindt onder supervisie van een deskundig bemiddelaar, de mediator. De mediator zal ervoor zorgen dat jullie op gelijkwaardig niveau communiceren en dat jullie allebei de kans krijgen om je zegje te doen. 

Mediation bij een arbeidsconflict – Huis Advocaten

Bij Huis Advocaten zijn advocaat-mediators werkzaam die veel ervaring hebben op het gebied van mediation bij arbeidsconflicten (ook wel arbeidsmediation genoemd). Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaan zij aan de slag met jullie conflict. Samen met jullie kijken ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen. Bovendien zitten wij met 18 vestigingen altijd bij je in de buurt.

Direct actie ondernemen

Wil jij  weten of jouw zaak geschikt is voor mediation? Mail ons dan jouw verhaal. Wij geven je vrijblijvend advies. Of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) . Wij bekijken of mediation in jouw geval een goede oplossing is en brengen je eventueel in contact met de juiste mediator bij jou in de buurt. 

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.