Een echtscheiding is bijna altijd een zeer ingrijpende gebeurtenis waarbij de emoties soms hoog kunnen oplopen. Er moet veel worden geregeld. Hier heeft u ook uw ex-partner bij nodig, onder andere bij het maken van afspraken over de kinderen, alimentatie, huisvesting, pensioenen, etc. Het in goed overleg laten verlopen van de besprekingen waarin al deze afspraken worden gemaakt levert u veel op.

De mediator bij uw scheiding

Een advocaat scheidingsbemiddelaar treedt op als mediator en bemiddelt tussen de beide partners. Hierdoor blijven de partners met elkaar in gesprek en luisteren ze ook naar elkaar. Beide partijen maken op deze manier meer weloverwogen afspraken met elkaar. Een advocaat mediator treedt op voor beide partners tegelijkertijd. U heeft dus niet beiden een eigen advocaat nodig. Dat scheelt vaak een hoop geld. Een gespecialiseerd advocaat mediator is dé persoon om een scheiding op gemeenschappelijk verzoek uit te voeren.
Veel advocaten echtscheiding van Huis Advocaten zijn aangesloten bij de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) en het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Deze in echtscheiding gespecialiseerde advocaten zijn dus uitstekend in staat tot het begeleiden en tot een goed einde brengen van een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek.

Mediation bij echtscheiding is voor u geschikt indien:

  • U de oplossing in eigen hand wenst te houden;
  • U wilt de relatie tussen u en de andere partij in stand houden of op een goede manier afsluiten;
  • U bent bereid te praten met elkaar en naar een oplossing te zoeken;
  • U bent bereid een neutraal persoon in te schakelen die de partijen begeleidt (de mediator);
  • U zoekt een oplossing waarbij niet alleen de juridische onderdelen aan bod komen.

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Dit convenant is de grondslag voor een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank. Het convenant moet naar de rechtbank gestuurd worden om de echtscheiding officieel aan te vragen. Uw advocaat scheidingsbemiddelaar regelt dit. De flitsscheiding is afgeschaft, dus voor wat betreft dit deel van de formele ontbinding van de echtscheiding bent u nog steeds aangewezen op een advocaat.

Wat houdt mediation bij echtscheiding in?

Wanneer partners besluiten te gaan scheiden moet er veel worden geregeld. Waar gaan de kinderen wonen? Wie blijft er in de echtelijke woning wonen? Moet er alimentatie betaald worden? Zo zijn er nog meer vragen die beantwoord moeten worden. Bij mediation inzake een echtscheiding geeft u samen antwoord op deze vragen.

Mediationovereenkomst

De mediation vangt aan door het ondertekenen van een mediationovereenkomst. Hierin verklaren de partijen zich te zullen inspannen om het mediationproces goed te laten verlopen. Ook wordt in de mediationovereenkomst vastgelegd dat wat er besproken wordt vertrouwelijk blijft.

Zodra de mediationovereenkomst is getekend, kunnen de gesprekken beginnen. In deze gesprekken uiten de partijen hun wensen. Hoeveel gesprekken nodig zijn, is van te voren moeilijk te bepalen. Dit hangt af van de complexheid van de zaak en de houding van de partijen tegenover de mediation.

Voortgang

Aan het einde van elke bijeenkomst vat de mediator (of advocaat scheidingsbemiddelaar) de voortgang samen. De mediator houdt gespreksverslagen bij.
Na een aantal bijeenkomsten waarin de belangen duidelijk zijn gemaakt komt het aan op de onderhandelingsfase. In deze fase gaat u daadwerkelijk aan de oplossing werken. De mediator helpt u daarbij.

Echtscheidingsconvenant

Uiteindelijk komt u op het punt waarbij u samen met de andere partij oplossingen heeft gevonden voor de verschillende onderwerpen. De mediator legt deze oplossingen en afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Bij een echtscheiding heet dit een echtscheidingsconvenant. In het convenant staan alle gemaakte afspraken. U dient dit stuk beiden te ondertekenen tijdens de mediation.
Is er een oplossing gevonden? Dan stopt de mediation. U kunt ook gedurende de mediation al besluiten dat u geen prijs meer stelt op verdere bemiddeling en de mediation van de echtscheiding beëindigen.
Kortom, wilt u samen met uw partner constructief te werk gaan en zo optimaal mogelijk scheiden zonder het inschakelen van twee advocaten? Kies dan voor echtscheidingsmediation.

Hulp van Huis Advocaten

De Huis advocaten hebben uitgebreide ervaring in mediation. Veel advocaten zijn advocaat- scheidingsbemiddelaars en doen aan mediation bij uw echtscheiding en uw arbeidsconflict. Bovendien zitten wij met onze 19 vestigingen altijd bij u in de buurt.

Mail uw vrijblijvende zaakevaluatie of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) .