Alimentatie

Direct advies?Stel uw vraag

Gaan jullie uit elkaar, dan kan het zijn dat er alimentatie betaald moet worden. Er zijn twee soorten alimentatie. Ten eerste is er de partneralimentatie. Hiervan kan alleen sprake zijn als jullie getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden of als jullie hierover afspraken hadden gemaakt in het samenlevingscontract. De partneralimentatie is een maandelijkse bijdrage van de ene ex aan de ander, omdat hij/zij niet volledig in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Of er inderdaad partneralimentatie betaald moet worden, heeft alles te maken met de draagkracht en zal moeten worden berekend. 

Daarnaast is er kinderalimentatie. Zijn er kinderen en wonen de ouders niet (meer) onder één dak, dan zal de verzorgende ouder (de ouder die het meest voor de kinderen zorgt) kinderalimentatie moeten ontvangen van de andere ouder. Ook als er co-ouderschap is, zal de ouder met het hoogste inkomen een bijdrage moeten leveren aan de andere ouder. 

Let op:
Wil jij graag weten hoeveel alimentatie je moet betalen of waar je recht op hebt? Bel of mail onze advocaten alimentatie. Zij spreken jouw situatie met je door en geven je advies waar je mee verder kan.

 

De partneralimentatie

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap spreek je eigenlijk met elkaar af dat je voor elkaar zult zorgen. Jullie hebben een onderhoudsverplichting naar elkaar en die komt bij een scheiding niet meteen te vervallen. Stel dat jullie destijds onderling hebben afgesproken dat jouw partner thuis zou blijven voor de kinderen en jij ervoor zou zorgen dat er brood op de plank zou komen. In dat geval heeft de thuisblijvende partner echt even tijd nodig om financieel onafhankelijk te worden en een inkomen te krijgen. Kan één van jullie twee op dit moment nog niet helemaal in zijn/haar eigen levensonderhoud voorzien, dan kan diegene aanspraak maken op partneralimentatie. 

De hoogte van de partneralimentatie hangt af van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de financiële draagkracht van de alimentatieplichtige. De ex-partners kunnen de alimentatie onderling regelen en kunnen daarbij eventueel de hulp inroepen van een mediator. Kunnen zij er samen niet uitkomen, dan kan een advocaat helpen om de alimentatie te regelen en zal de rechter de hoogte hiervan uiteindelijk vaststellen. 

Duur van de partneralimentatie

Hoe lang er partneralimentatie betaald moet worden, hangt af van een aantal factoren.

Ben je voor 1 januari 2020 gescheiden, dan geldt een alimentatie duur van 12 jaar als het huwelijk langer duurde dan vijf jaar of als er kinderen binnen het huwelijk zijn geboren. Duurde het huwelijk korter dan vijf jaar, dan geldt de duur van het huwelijk. Was je dus vier jaar getrouwd, dan heb je ook vier jaar lang recht op partneralimentatie.

Ben je na 1 januari 2020 gescheiden, dan gelden er andere regels. In dat geval wordt de alimentatieduur ook vastgesteld aan de hand van de duur van het huwelijk, maar wel met een maximum van vijf jaar. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Zijn er binnen het huwelijk kinderen onder de 12, dan stopt het recht op partneralimentatie als het jongste kind 12 wordt. Je hebt dan dus nog maximaal 12 jaar lang recht op partneralimentatie.

Ben je minimaal 15 jaar getrouwd en zit je minder dan 10 jaar van de AOW-leeftijd af, dan kun je aanspraak maken op partneralimentatie tot het moment dat de AOW ingaat. Ook als je geboren bent op of voor 01-01-1970 en jullie zijn langer dan 15 jaar getrouwd heb je 10 jaar lang recht op partneralimentatie.

Het recht op partneralimentatie komt te vervallen als je opnieuw gaat samenwonen of trouwen. Daarnaast hoeft er ook geen partneralimentatie meer betaald te worden als de ontvanger in zijn/haar eigen levensbehoefte kan voorzien.

Let op:
Wist je dat je ook op een later moment nog aanspraak kan maken op partneralimentatie? Stel dat hier tijdens de scheiding geen behoefte aan is, maar je een jaar later ineens arbeidsongeschikt wordt? In dat geval kun je alsnog een beroep doen op de ex.

De kinderalimentatie

Officieel ben je als ouder verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van jouw kinderen tot zij 18 zijn. Ook na het uit elkaar gaan blijft deze verplichting bestaan en ben je dus verplicht om op financieel vlak jouw steentje bij te dragen. Daarbij maakt het overigens niet uit of jullie getrouwd zijn geweest, samenwoonden of niets van dat alles. Als biologische ouder zul je een bijdrage moeten leveren. Dit gebeurt in de vorm van kinderalimentatie.

Na het uit elkaar gaan is het vaak zo dat één ouder het grootste deel van de verzorging op zich neemt. Hij/zij draagt op dat moment ook de meeste kosten. Je moet er immers voor zorgen dat het kind kleding heeft, naar clubjes kan, alles heeft wat hij/zij voor school nodig heeft en daarnaast moet de koelkast natuurlijk ook zijn gevuld en verbruikt een kind ook gas, water en stroom. Dit zijn allemaal kosten waar je als ouder mee te maken krijgt. Het is dan ook niet meer dan logisch om hiervoor een bijdrage te vragen van de andere ouder. De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot zij 21 zijn of 18 jaar of ouder en in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien.

Bij het berekenen van de kinderalimentatie wordt gekeken naar de draagkracht van beide ouders, de omgangsregeling en het kindgebonden budget dat de verzorgende ouders ontvangt. Op basis hiervan wordt er een bedrag vastgesteld dat meestal wordt opgenomen in het ouderschapsplan. Het staat jullie als ouders vrij om samen afspraken over de alilmentatie te maken. Lukt dat niet, dan kunnen onze advocaten je daarbij helpen.

Wijzigen alimentatie

Situaties kunnen veranderen. Het is belangrijk om te weten dat ook de alimentatie aangepast kan worden als dit nodig is. Betaal jij bijvoorbeeld kinderalimentatie en raak jij jouw baan kwijt of ga je ineens veel minder verdienen? Dan heeft dit invloed op jouw draagkracht en is dit een goede reden om de alimentatie aan te passen. Hetzelfde geldt als bijvoorbeeld de omgangsregeling wijzigt, er een kindje bij komt of er een nieuwe partner in beeld komt. 

Bekijk altijd eerst of het mogelijk is om samen tot een nieuwe afspraak te komen. Onze mediators kunnen je daar eventueel bij helpen. Lukt dit niet, dan kan onze advocaat ervoor zorgen dat er een verlaging of verhoging van de alimentatie komt. 

Alimentatie regelen of aanpassen? Wij helpen je graag!

Heb je vragen over de alimentatie of zoek je hulp bij het regelen hiervan? Neem dan voor vrijblijvend juridisch advies gerust contact met ons op. Mail jouw verhaal via ons contactformulier of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) . Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00. Wij helpen je graag en geven je advies waar je mee verder kan. Is het nodig, dan brengen wij jou in contact met een goede advocaat bij jou in de buurt.