Advocaat voor advies bij betalingsproblemen alimentatie

Wanneer uw ex-partner zijn alimentatieverplichting niet nakomt, kan dat negatieve gevolgen voor u als ontvanger hebben. Alimentatie is namelijk bedoeld om te kunnen voorzien in uw levensonderhoud. Wanneer u geen alimentatie ontvangt, mist u een aanzienlijk deel aan inkomsten, waardoor u wellicht niet voldoende middelen heeft om in uw levensonderhoud en dat van uw kinderen te voorzien.

Hierna zal ingegaan worden op de niet-nakoming van de alimentatieverplichting. Daar waar alimentatie genoemd wordt, kunt u lezen: kinderalimentatie en partneralimentatie. De regels zijn hetzelfde voor beide soorten alimentatie.

Overleg

Wanneer u geen alimentatie meer ontvangt van uw ex-partner, wordt u allereerst geacht zelf contact op te nemen met uw ex-partner. Het kan immers voorkomen dat het om een misverstand of vergissing gaat. U kunt bijvoorbeeld langsgaan, opbellen of een brief of e-mail schrijven. Pas wanneer u deze stap ondernomen hebt, kunt u de expertise van een advocaat inschakelen.

Advocaat betalingsproblemen alimentatie

Na het overleg kan er eventueel advies gevraagd worden aan een advocaat. Dit kunt u doen wanneer uw ex-partner niet reageert op uw verzoeken de alimentatie over te doen schrijven. Een advocaat stuurt dan een schriftelijk verzoek aan uw ex-partner met daarin het wettelijk kader, wat inhoudt dat de ex-partner verplicht is te betalen. In de meeste gevallen krijgt men dan wel respons én de alimentatie.

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)

Als uiteindelijk de hulp van de advocaat niet baat en de ex-partner volhardt in het niet betalen, kunt u gebruik maken van het LBIO. Dit is een gratis service om de alimentatie te kunnen innen. Wel zijn er een aantal voorwaarden die van toepassing moeten zijn, voordat u gebruik mag maken van de service:

  • De alimentatie is door de rechter vastgesteld;
  • Er is één maand achterstand met betalen;
  • De achterstand bedraagt minstens €10,00;
  • De achterstand is niet ouder dan zes maanden;
  • De ex-partner weet of kan weten wat het rekeningnummer is van de alimentatiegerechtigde.

Indien u in aanmerking komt voor deze service verloopt de procedure grofweg als volgt:

  1. Het LBIO verzoekt schriftelijk de ex-partner spoedig te betalen.
  2. Bij geen respons op dit verzoek, neemt de deurwaarder het over.
  3. De deurwaarder kan beslag op het inkomen of (on)-roerende goederen van de ex-partner leggen wanneer de ex-partner wel voldoende inkomen (loon) heeft om alimentatie te kunnen betalen.

Kosten LBIO-procedure

Zoals gezegd is de LBIO-procedure voor de verzoekende ex-partner vrij van kosten. De kosten voor het innen van de alimentatie moet de niet-betalende ex-partner vergoeden. Ook de deurwaarderskosten komen voor rekening van de alimentatieplichtige.

Deurwaarder inschakelen

De LBIO-procedure is niet verplicht wanneer u een oplossing zoekt voor het niet betalen van de alimentatie. Zo kunt u ook zelf een deurwaarder inschakelen en beslag laten leggen op goederen of het inkomen van de ex-partner.
Dit is alleen mogelijk in het geval de alimentatieafspraken zijn opgenomen in een echtscheidingsconvenant en zijn bevestigd door een rechtbank (rechterlijk vonnis).

Procedure door advocaat alimentatie

Wanneer de alimentatieafspraken niet zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en de afspraken niet zijn bevestigd door de rechter, kunt u niet de deurwaarder of het LBIO inschakelen. Om een deurwaarder in te kunnen schakelen is een rechterlijk vonnis nodig.

In dit geval is het mogelijk een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Deze advocaat kan bijvoorbeeld buitengerechtelijk de ex-partner verzoeken te betalen of via de rechter. Om tot inning van de alimentatie over te gaan moet namelijk een executoriale titel aanwezig zijn (een gerechtelijke uitspraak). Alleen dan kan de betaling zonder medewerking van de niet-betalende ex-partner worden afgedwongen.

Voor het verkrijgen van een executoriale titel moet u altijd naar de rechter toe en bent u verplicht u te laten bijstaan door een advocaat.

Via een advocaat is het daarnaast ook mogelijk alimentatie te vorderen die langer dan zes maanden niet betaald is. Het LBIO vordert namelijk maar alimentatie maximaal tot zes maanden terug. Ook hier kan een advocaat u bijstaan en kunt u alle achterstallige alimentatie vorderen. Dit kan een aanzienlijk bedrag zijn. Wij kunnen voor u tot vijf jaar oude alimentatie innen.

Direct actie ondernemen met onze advocaat alimentatie.

Mail uw vrijblijvende zaakevaluatie of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) (lokaal tarief). Wij beoordelen dan uw zaak met de juiste advocaat alimentatie en de vestiging bij u in de buurt.

Op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.

Nuttige links voor alimentatie

Alimentatie * partneralimentatie * kinderalimentatie * niet nakomen van alimentatieverplichting