Huurcontract opzeggen

Direct advies?Stel uw vraag

Wat zijn de regels bij het opzeggen van een huurcontract? Allereerst zijn beide partijen gebonden aan de regels van een huurcontract. Daarnaast gelden de wettelijke regels van dwingend recht. Welke regels er precies gelden hangt af van het soort bedrijfsruimte waar het om gaat. Hieronder zetten wij de belangrijkste punten voor u op een rij.

Winkel- en horecaruimte: opzeggen na eerste vijf jaar

Partijen spreken vaak een vaste huurperiode van vijf jaar af. De huurder kan na afloop van de eerste vijf jaar besluiten om de huur te beëindigen. Hij hoeft daarvoor geen speciale reden op te geven. Wel moet hij de huur tijdig opzeggen. Vaak staat in het huurcontract op welke manier hij de huuropzegging moet doen. Wordt de overeenkomst door geen van de partijen opgezegd, dan wordt de huurperiode in principe voor vijf jaar verlengd.
Wil de verhuurder na de eerste vijf jaar de huur beëindigen, dan kan dat alleen vanwege twee specifieke redenen:

  • slechte bedrijfsvoering
  • dringend nodig voor ‘eigen gebruik’.

Laat de huurder niet binnen zes weken na ontvangst van de brief weten dat hij het met de opzegging van de huurovereenkomst eens is, dan moet de verhuurder naar de rechter stappen.

Winkel- en horecaruimte: opzeggen na tien jaar

Bij het verstrijken van de tweede termijn van vijf jaar kan de huurder of de verhuurder besluiten om de huurovereenkomst te beëindigen. De huurder hoeft geen speciale redenen op te geven. Na de tweede termijn heeft de verhuurder meer mogelijkheden om tot opzegging van de huurovereenkomst over te gaan, namelijk

  • slechte bedrijfsvoering
  • eigen gebruik
  • weigering redelijk aanbod nieuwe huurovereenkomst
  • verwezenlijken geldend bestemmingsplan

Als de huurder niet met de beëindiging akkoord gaat, moet de rechter er aan te pas komen. De rechter zal dan een belangenafweging moeten maken.

Huurcontract opzeggen kantoor- en opslagruimte

Het huurcontract opzeggen door de verhuurder en de huurder kan plaatsvinden tegen het einde van de overeengekomen huurtermijn. Meestal bepaalt het huurcontract op welke manier moet worden opgezegd.
Als de verhuurder heeft laten weten dat hij de huur wenst te beëindigen, hoeft de huurder de bedrijfsruimte nog niet meteen te verlaten. De verhuurder moet eerst nog de ontruiming aanzeggen. Vanaf de datum van de ontruimingsaanzegging gaat er een wettelijke schorsingstermijn lopen waardoor de huurder gedurende twee maanden nog niet hoeft te ontruimen.

Als de huurder langer nodig heeft, dan kan de huurder voordat de twee maanden om zijn naar de rechter stappen met het verzoek om een verlenging van de ontruimingstermijn. De rechter kan de ontruimingstermijn met maximaal een jaar verlengen. Het is verstandig om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen en niet tot het laatste moment te wachten.

Advocaat huurrecht inschakelen

Huis Advocaten heeft advocaten die zich gespecialiseerd hebben in het huurrecht. Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaat de advocaat huurrecht aan de slag met uw zaak. Samen met u kijkt ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen. Zowel mediation als procederen behoren tot de mogelijkheden. Bovendien zit onze advocaat huurrecht met 23 vestigingen altijd bij u in de buurt.

Mail ons vrijblijvend uw vragen of bel op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut). We bespreken uw situatie en indien nodig brengen wij u in contact met een van onze huurrecht advocaten.

Meer informatie:

Horeca-, winkel- of kantoorruimte? * Huurovereenkomst & periode * Huurprijzen * Indeplaatsstelling * huurrecht particulier