Werk & Inkomen

19 resultaten

HOOFDREGELS VAN DE TRANSITIEVERGOEDING

Per 1 juli jl. is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Daarmee is het arbeidsrecht in Nederland drastisch gewijzigd.

Verder lezen

DE WET WERK EN ZEKERHEID EN DE WERKLOOSHEIDSWET

Per 1 juli 2015 en 1 januari 2016 wordt de Werkloosheidswet gewijzigd. Deze wijziging is een onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid.

Verder lezen

Do’s / don’ts arbeidsrecht (in verband met WWZ), deel II

In mijn voorgaande blog zijn de reeds geldende wijzigingen op het vlak van het fenomeen “flexibele arbeid” besproken. Dit heeft betrekking op: de proeftijd, de aanzegtermijn en het concurrentie- en relatiebeding.

Verder lezen

Do’s / don’ts arbeidsrecht (in verband met WWZ), deel I

Vrijwel iedereen weet inmiddels dat de Wet Werk en Zekerheid tot stand is gekomen en dat dit inmiddels geldend recht is geworden. In mijn blog, bestaande uit twee gedeelten, zal ik aandacht schenken aan de wijzigingen aangaande het fenomeen “flexibele arbeid”.

Verder lezen

Houdt u vooral werk en privé gescheiden!

Het komt met enige regelmaat voor dat er op de werkvloer relaties ontstaan tussen collega’s. Dat kan in sommige gevallen tot veel onrust leiden in de organisatie. Echter, het recht op eerbiediging van het privéleven is in de Grondwet (artikel 10 lid 1) en in verdragen (onder andere artikel 8 EVRM) vastgelegd. Op de werkvloer […]

Verder lezen

Conchita Wurst: ziek of niet ziek?

Op zaterdag 10 mei 2014 hebben zes miljoen Nederlanders Conchita Wurst het Eurovisiesongfestival 2014 zien winnen. Conchita Wurst is geboren als Tom Neuwirth, een man. Dit bracht mij op het volgende. Indien iemand van geslacht wenst te veranderen zal hij of zij daarvoor een operatie moeten ondergaan. Als gevolg daarvan zal diegene als werknemer enige […]

Verder lezen

MET WIE DOET U ZAKEN?!

Het kan zo maar voorkomen dat u een opdracht ontvangt van een bedrijf waarvan achteraf blijkt dat niet duidelijk is wie er nu precies achter zit. Vervolgens stuurt u een factuur voor het werk dat u heeft gedaan waarna de opdrachtgever gaat betwisten dat de opdracht is verleend.

Verder lezen

IN GEVAL VAN BEDRIJFSECONOMISCHE REDENEN KOMEN VANAF 1 APRIL 2014 AOW’ERS ALS EERSTE VOOR ONTSLAG IN AANMERKING;

Als een werkgever wegens bedrijfseconomische redenen genoodzaakt is om een reductie aan te brengen in zijn personeelsbestand, moet bij de bepaling van de ontslagvolgorde het zogenaamde afspiegelingsbeginsel worden toegepast binnen de categorie uitwisselbare functies waarbinnen de personeelsreductie zou moeten plaatsvinden. Uitwisselbare functies zijn functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en naar vereiste competenties […]

Verder lezen

GROTE FINANCIËLE RISICO’S WERKGEVER INGEVOLGE GEWIJZIGDE ZIEKTEWET

Per 1 januari 2014 zijn er belangrijke wijzigingen opgenomen in de Ziektewet, die (specifiek) betrekking hebben op zogenaamde ‘vangnetters’. Daarmee wordt onder meer gedoeld op de arbeidsongeschikte werknemers die ziek uit dienst gaan, bijvoorbeeld wegens het aflopen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze zieke werknemers kunnen dan een beroep doen op de Ziektewet. Van […]

Verder lezen

Doorwerken na pensioen: doen!

U bent immers zo oud als u zich voelt. Blijven werken nadat u de pensioenleeftijd heeft bereikt, kan ook een pensioentekort aanvullen of voorzien in de behoefte om uw steentje aan de samenleving te blijven bijdragen. Werkgevers kunnen blijven profiteren van grotere kennis en ervaring, zeker in de ambachtelijke beroepen. En de overheid juicht (door-) […]

Verder lezen