Stel, je bestuurt een voertuig onder invloed van meer dan de wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol en je veroorzaakt een aanrijding met een andere verkeersdeelnemer. Je aansprakelijkheidsverzekeraar (WAM-verzekeraar) vergoedt de schade van het slachtoffer, maar besluit vervolgens het uitgekeerde bedrag op jou te verhalen. Heeft de verzekeraar daartoe het recht?

Het recht op verhaal dient een verzekeraar te baseren op een clausule op grond waarvan dekking van schade is uitgesloten. Uitsluitingsclausules zijn opgenomen in de polisvoorwaarden die op de verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. Of uitsluiting van dekking gerechtvaardigd is, hangt ervan af of rijden onder invloed van alcohol al dan niet onder de reikwijdte van de specifieke clausule valt. Dat is niet altijd duidelijk.

In zijn arrest van 16 januari 2015 heeft de Hoge Raad zich gebogen over de vraag of een verzekeraar zich op de bestuurder (tevens verzekerde) mocht verhalen, omdat het ongeval met ‘voorwaardelijk opzet’ zou zijn veroorzaakt. Volgens de toepasselijke polisvoorwaarden wordt in geval van voorwaardelijk opzet geen dekking verleend. In deze zaak was sprake van een bestuurder die na het nuttigen van een aanzienlijke hoeveelheid alcohol (beduidend meer dan de wettelijk toegestane hoeveelheid) in zijn auto is gestapt en is gaan rijden. Verder had de bestuurder aan de politie verklaard dat het gedurende een jaar of drie zijn gewoonte was op donderdag- en vrijdagavond met de auto naar de kroeg te gaan, daar tussen de 15 en 20 biertjes te drinken en vervolgens met de auto terug naar huis te rijden. 

Voor beantwoording van de vraag of de verzekeraar zich voor het uitgekeerde schadebedrag op de bestuurder kan verhalen, is volgens de Hoge Raad bepalend of de bestuurder bij de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst heeft moeten begrijpen dat door de uitsluitingsclausule, de veroorzaakte schade na gebruik van een zeer aanzienlijke hoeveelheid alcohol in samenhang met zijn gewoonte van rijden na overmatig drankgebruik, van dekking is uitgesloten. Daarvoor dient de uitsluitingsclausule volgens juridische maatstaven te worden uitgelegd. Indien de verzekerde een consument is, zal bovendien moeten worden beoordeeld of in de omstandigheden van het geval duidelijk en begrijpelijk was dat een schadevoorval niet gedekt zou zijn.

De Hoge Raad verwijst de zaak naar een gerechtshof om te laten beoordelen of de verzekeraar een verhaalsrecht toekomt op grond van de uitsluitingsclausule ‘voorwaardelijk opzet’. Of rijden onder invloed als voorwaardelijk opzet is aan te merken, blijft dus nog even de vraag. Wel kan reeds worden geconcludeerd dat schade die door rijden onder invloed is ontstaan, bij toepassing van een voorwaardelijk opzet-clausule niet per definitie van dekking is uitgesloten.

Laat u zich daarom goed adviseren indien uw verzekeraar u met verhaal van een uitgekeerd schadebedrag confronteert.

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust https://www.huisadvocaten.nl/contact/”>contact op.

title=”Advocaat M.A.M. Euverman” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/aalst-en-daniels-huis-advocaten-amsterdam/”>Mw. mr. M.A.M. Euverman
title=”advocaat Amsterdam” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/aalst-en-daniels-huis-advocaten-amsterdam/”>AD Advocaten
Amsterdam
Tel: 020 – 7601 225