Verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming tot belasting van Bureau Jeugdzorg met primair de voogdij over de minderjarigen en subsidiair de (tijdelijke) voogdij over de minderjarigen. Bureau Jeugdzorg heeft zelfstandig verzocht uitvoerbaar bij voorraad voorzover vereist vervangende toestemming te verlenen tot plaatsing van de minderjarigen in een perspectief biedend pleeggezin. De rechtbank heeft vastgesteld dat het gezag niet wordt uitgeoefend en dat er sprake is van family life, maar dat doorbreking gerechtvaardigd is. De rechtbank heeft Bureau Jeugdzorg als voogdes over de minderjarigen benoemt en heeft vastgesteld dat alle bevoegdheden ten aanzien van de persoon en het vermogen van de minderjarigen aan Bureau Jeugdzorg worden toegekend.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BM2880