Koop van een appartement. Partiele vernietiging wegens dwaling. Verkoper was op de hoogte van renovatieplannen en de daaraan verbonden kosten, maar heeft koper hierover niet ingelicht. Verkoper had gelet op de te verwachten prijsverminderende werking de koper moeten inlichten. De koopovereenkomst wordt partieel vernietigd.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BP3835