Curator vordert schadevergoeding en grondt zijn vordering primair op faillissementspauliana en subsidiair op onrechtmatige daad. Ongeveer een maand voor faillissement verkoopt latere failliet aan gedaagde nagenoeg alle activa van haar onderneming voor 110% van de liquidatiewaarde. De koopprijs is verrekend met de schuld van de latere failliet aan de Belastingdienst. Gedaagde heeft voorts vakantiegeld van de werknemers betaald. Curator stelt dat de onderneming going concern is overgedragen, zodat uitgegaan moet worden van de getaxeerde onderhandse verkoopwaarde en dat voor de overgenomen immateriële activa, waaronder de handelsnaam, ten onrechte niets is betaald. Curator doet beroep op bewijsvermoeden wetenschap benadeling. Diverse (tegen)bewijsopdrachten. Indien beroep op artikel 42 Fw slaagt, mogen partijen zich nog uitlaten over de gevolgen daarvan ivm niet betwiste standpunt curator dat gedaagde niet in staat is de activa terug te geven.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BR4130