Ontbinding wegens dezelfde dringende reden als die aan het ontslag op staande voet ten grondslag is gelegd. nl. de diefstal van de fiets van een collega. Werknemer verweert zich door te stellen dat sprake was van een vergissing, omdat hij dacht dat het de eerder gestolen fiets van zijn echtgenote betrof. Omdat hij na het merken van die vergissing niet terstond de fiets heeft terugbezorgd, maar dat pas heeft gedaan nadat hij door werkgever ter verantwoording was geroepen, wordt geoordeeld dat zich een dringende reden heeft voorgedaan, die thans leidt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor zover zou blijken dat die nog bestaat. Salariskosten i.v.m. gelijktijdige behandeling kort geding gehalveerd.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BR4134