Familierecht. Alimentatie tussen gewezen echtgenoten; bevoegdheid van de rechter om met (wan)gedrag rekening te houden bij de vaststelling van partneralimentatie op grond van art. 1:157 lid 1 BW; feiten die aan de strafrechtelijke veroordeling van alimentatiegerechtigde wegens mishandeling van alimentatieplichtige ten grondslag liggen leveren onvoldoende grond op om tot matiging van de wettelijke onderhoudsbijdrage over te gaan; afweging van feitelijke aard die in cassatie niet toetsbaar is. (81 RO)

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BL7046