Uwv voldoet niet aan de bewijslast. Het samengevatte rapport van de bezwaarverzekeringsarts stelt naar het oordeel van de Raad niet buiten twijfel dat de toegenomen beperkingen een andere ziekteoorzaak hebben dan die in verband waarmee appellant tot 1 september 2007 een WAO-uitkering genoot. De bezwaarverzekeringsarts legt in dat rapport zelf het verband tussen de toegenomen beperkingen en persoonlijkheidsstoornis. Verder neemt de Raad in aanmerking dat diverse oudere medische rapporten melding maken van psychische problematiek, zoals het medisch onderzoeksverslag van 1 maart 2000 en het attest van de huisarts van 30 januari 2001. De verzekeringsarts vermeldt uit de medische voorgeschiedenis “somatoforme stoornis” en “surmenage klachten”, vindt bij zijn onderzoek op 25 april 2006 geen “evidente tekenen van grove psychopathologie” en neemt in de FML in de rubriek persoonlijk functioneren beperkingen op. Besluit ontbeert een voldoende draadkrachtige motivering. Vernietiging uitspraak. Vernietiging besluit. Nieuw besluit op bezwaar.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BM2700