Rechthebbende wenst na opheffing rechtelijke machtiging ogv Wet BOPZ, ontslag van schoonzoon als beschermingsbewindvoerder titel 19, boek 1 BW. Schoonzoon weigert medewerking aan reis van rechthebbende naar Indonesie voor bezoek aan 50 jaar jongere vrouw. Wegens vermoeden van misbruik van rechthebbendes bankpas tijdens eerder bezoek aan deze vrouw en in verband met de zichtbaar hulpbehoevende toestand van rechthebbende is het standpunt van schoonzoon te billijken. Objectiveerbare tekortkomingen in de taakuitoefening van de schoonzoon als bewindvoerder ontbreken, zodat het verzoek wordt afgewezen.

Bron: rechtspraak.nl