Schorsingsincident. Verzoek zaak op rol te plaatsen teneinde te verstaan dat de zaak is geschorst. Geldige overdracht vordering aan partij die schorsingsverzoek indient? Partijen worden in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over in cassatie aangevoerde stellingen dat geen akte als bedoeld in art. 3:94 lid 1 BW is opgesteld en geen tijdige mededeling is gedaan van cessie.

Rechtspraak.nl – LJN: BL5447