Partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De redenering van eiser dat deze overeenkomst alle elementen van art. 7:610 lid 1 BW bevat en dat daarom (in de praktijk) sprake is van een arbeidsovereenkomst, wordt door de kantonrechter gevolgd. De vordering van eiser tot betaling van loon over augustus 2012 wordt desondanks afgewezen.

Bron: Juridisch Dagblad