Vandaag heeft de kantonrechter van de locatie Sittard-Geleen uitspraak gedaan in 21 verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst die door Limburg Kozijnen te Sittard zijn ingediend. De kantonrechter heeft geoordeeld dat Limburg Kozijnen voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het bedrijf, mede vanwege de malaise in de woningbouw, in ernstige bedrijfseconomische omstandigheden verkeert en dat Limburg Kozijnen haar deuren dient te sluiten. Anders dan Limburg Kozijnen heeft betoogd, is de kantonrechter van oordeel dat aan de werknemers die moeten afvloeien, een financiele vergoeding moet worden toegekend. De werknemers, waarvan een aantal een zeer lang dienstverband heeft, hebben zich, na eerdere reorganisaties, de afgelopen jaren extra ingezet om het bedrijf draaiende te houden. Naar het oordeel van de kantonrechter had het dan op de weg van Limburg Kozijnen gelegen om zich maximaal in te spannen een sociaal plan te bewerkstelligen. De kantonrechter is van oordeel dat Limburg Kozijnen dat heeft nagelaten en kent aan de werknemers een vergoeding toe die is berekend met de kantonrechtersformule en waarbij de C-factor is gesteld op 1, hiermee afwijkend van het door Doorwin in het sociaal plan voorgestelde niveau van 0,3.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BQ4083