Ontslag op staande voet van zaalchef in amusementscenter terecht gegeven wegens overtreding van het speelverbod. De werkgeefster heeft voortvarend en zorgvuldig gehandeld door na klachten van klanten onderzoek naar camerabeelden in te laten stellen en vervolgens werknemer daarover te horen. Vast is komen te staan dat werknemer tijdens werktijd op de roulette heeft gespeeld.

De werknemer gold als gewaarschuwd nu in zijn arbeidsovereenkomst een speelverbod was opgenomen en in het daarop van toepassing verklaarde arbeidsreglement ontslag op staande voet als sanctie op het overtreden van het speelverbod stond vermeld. In zijn functie als zaalchef had werknemer als leidinggevende een voorbeeldfunctie naar zijn ondergeschikten.

Gelet op de aard van het bedrijf van werkgeefster, een amusementscenter waar dagelijks grote hoeveelheden geldstromen rond gaan, had werkgeefster ook belang bij strikte handhaving van het speelverbod. Zij mag van haar werknemers in dit kader verwachten dat zij integer zijn en elke schijn van belangenverstrengeling op dit punt voorkomen. De door werknemer aangevoerde omstandigheden als de duur van zijn dienstverband, zijn staat van dienst, zijn leeftijd en zijn slechte perspectieven op de arbeidsmarkt wegen hier niet tegen op.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BO1645