Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verandering in de omstandigheden. Werkgever, die zich bezighoudt met de afhandeling van vliegtuigen, heeft werknemer, Ramp Agent, nadat deze een chronische nieraandoening had gekregen, gedurende zeven jaar in een aangepast rooster te werk gesteld. Ten gevolge van een reorganisatie van werkgever, waardoor het aantal af te handelen vliegtuigen is gehalveerd, heeft werkgever een nieuw rooster ingevoerd. Na invoering van het nieuwe rooster heeft werkgever werknemer te werk gesteld in alternatieve, aangepaste werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn geëindigd. Werkgever stelt dat aanpassing van het nieuwe rooster aan de mogelijkheden van werknemer niet mogelijk is aangezien daardoor de door werkgever gewenste samenstelling van het team niet meer kan worden gehanteerd. Werknemer betwist dit. De kantonrechter is van oordeel dat de aanpassing van het rooster niet van werkgever kan worden gevergd, gelet op de belangen die werkgever heeft bij een ongewijzigde teamsamenstelling. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden met toekenning van een vergoeding aan werknemer.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BM8190