Eiser aangehouden op verdenking overtreden Opiumwet. Geweld gebruikt tijdens aanhouding. Verzet tegen aanhouding. Wederspannigheid ten laste gelegd in strafrechtelijke procedure, gevolgd door vrijspraak in hoger beroep. Vordering bij burgerlijke rechter materiële en immateriële schadevergoeding op grond van onrechtmatig optreden politie. Ontbreken redelijk vermoeden van schuld. Onrechtmatige aanhouding. Verweer luidt dat politieoptreden rechtmatig was. Niet voldaan aan relativiteitsvereiste. Eigen gedrag eiser heeft optreden van de politie uitgelokt. Eigen schuld eiser. Toetsingskader burgerlijke rechter bij strafvorderlijk optreden. In strafrechtelijke procedure is redelijk vermoeden van schuld niet komen vast te staan. Geen aanvullende feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan de rechtbank tot een ander oordeel zou kunnen komen. Rechtvaardigingsgrond voor optreden politie moet geacht worden te hebben ontbroken. Sprake van onrechtmatig handelen. Toewijzing vordering.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BM2763