Een man heeft op het moment dat hij op huwelijkse voorwaarden in het huwelijk treedt een forse schuld aan een schuldeiser. Die schuld wordt tijdens het huwelijk niet voortvarend afgelost. Is in verband daarmee sprake van onrechtmatig handelen van de echtgenote van de man jegens de schuldeiser? Nee, de vordering die de schuldeiser van de man uit hoofde van onrechtmatige daad heeft ingesteld tegen de echtgenote van de man wordt afgewezen.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BY3386