Het gaat om een beëindiging van een co-ouderschapregeling op verzoek van de vrouw, en oudste twee kinderen die deze wens hebben uitgesproken tijdens het minderjarigenverhoor. Tevens zijn de nieuwe kinderalimentatienormen toegepast, zowel aan de zijde van de vrouw als aan de zijde van de man is er een beroep gedaan op de aanvaardbaarheidstoets, ook is er een zorgkorting op de door de man te betalen kinderalimentatie toegepast met daarbij de kanttekening dat de man dit bedrag aan de kinderen dient te besteden op de momenten dat zij in het kader van de zorgregeling bij hem verblijven.

Bron: Rechtspraak.nl -LJN: CA2341