Opzegging huurovereenkomst. Niet afhalen aangetekende brief komt voor risico verhuurder, zodat ervan moet worden uitgegaan dat de opzegging hem tijdig heeft bereikt. Huurovereenkomst is onvoldoende grondslag voor de gevorderde lokale belastingen en (incasso-) kosten.
De brief is echter niet afgehaald en uiteindelijk retour gezonden aan [appellanten] Dat [geïntimeerde] de aangetekende brief niet heeft afgehaald, komt ingevolge art. 3:37 lid 3 BW echter voor zijn rekening en risico, zodat er vanuit moet worden gegaan dat de opzegging van [appellanten] hem wel heeft bereikt. Op grond hiervan oordeelt het hof dat de huur door [appellanten] medio december 2006 rechtsgeldig is opgezegd. Het voorgaande betekent dat de huurovereenkomst met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn van één maand, en gelet op art. 7:271 lid 5 aanhef en onder b BW, op 31 januari 2007 is geëindigd.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BQ8696