Er is onbevoegd geld opgenomen van de betaalrekening van eiseres met gebruik van haar creditcard en de bijbehorende pincode. Eiseres vordert schade van de bank. Uitgangspunt is dat de bank op grond van de Voorwaarden Betaalrekening en de Voorwaarden gebruik betaalpassen en creditcards de door eiseres geleden schade dient te vergoeden, tenzij sprake is van onder meer grove nalatigheid van eiseres. Door de van de bank verkregen pincode te bewaren bij haar bankpapieren, heeft eiseres in strijd met de veiligheidsinstructies van de bank gehandeld.
Nu eiseres heeft verzaakt de veiligheidsinstructies op te volgen en zij geen enkel inzicht heeft kunnen geven over de wijze waarop de pincode in handen van derden zou zijn geraakt, is de conclusie dat eiseres grof nalatig jegens de bank heeft gehandeld, gerechtvaardigd. Dit betekent dat de schade voor rekening van eiseres behoort te blijven. Een andere zienswijze zou ertoe leiden dat de bank voor onaanvaardbare risico’s van misbruik wordt geplaatst.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BZ6955