Kort geding: Huurder en verhuurder twisten over de vraag of een prefab kantoorunit wel of niet tot de gehuurde bedrijfsruimte (een scheepswerf) behoort. Is sprake van een onroerende zaak of is de huurder door koop van alle -zich op het bedrijfsterrein bevindende- roerende zaken eigenaar geworden van de kantoorunit en was hij gerechtigd de kantoorunit aan een derde te verkopen. Vordering tot terugplaatsing van dezelfde of een vervangende kantoorunit afgewezen.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BR0760