Herziening en terugvordering WW-uitkering. Met het nadere besluit ter uitvoering van de uitspraak van de rechtbank niet geheel tegemoet gekomen. Over de uren waarin appellant werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van de onderneming van zijn echtgenote heeft appellant het werknemerschap verloren. Dat appellant niet werd betaald, dat hij 40 uren beschikbaar was voor de arbeidsmarkt en dat hij reeds voor zijn werkloosheid zijn echtgenote in de onderneming hielp maakt dit niet anders. Schending inlichtingenverplichting. Schatting omvang aantal gewerkte uren. De rechtbank heeft het Uwv ten onrechte niet veroordeeld in de proceskosten. De vaststelling van het aantal vrij te laten uren geschiedt op grond van, door de Raad niet onaanvaardbaar geacht, buitenwettelijk beleid. Geen dringende redenen om af te zien van terugvordering.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BM7453