Gedaagde c.s. zijn bij het aangaan van de koopovereenkomst niet correct op de hoogte gebracht van voornoemde problematiek inzake wateroverlast. Eiser heeft een onjuiste voorstelling van zaken gegeven door op de vragenlijst in te vullen dat de problemen met betrekking tot wateroverlast zijn opgelost door het vernieuwen van de riolering.

Voldoende aannemelijk is voorts dat gedaagde c.s., als eiser hen daarover juist zou hebben geïnformeerd, zouden hebben afgezien van het sluiten van de overeenkomst. Het beroep van gedaagde c.s. op dwaling slaagt daarom. Dit brengt met zich dat zij de koopovereenkomst op goede grond vernietigd hebben en de vorderingen van eiser c.s. niet voor toewijzing in aanmerking komen.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BO6383