Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens veranderingen in de omstandigheden zonder toekenning van een vergoeding. Er is sprake van een onhoudbare situatie nu verweerder enerzijds herhaaldelijk is aangesproken op verzuim, gedrag en motivatie en anderzijds strafrechtelijk is veroordeeld voor het plegen van drie gewapende overvallen. Nu de omstandigheden die hebben geleid tot ontbinding van arbeidsovereenkomst aan verweerder te wijten zijn, is er geen ruimte voor toekenning van een vergoeding.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BQ7599