Aanvraag AOW-pensioen is terecht afgewezen omdat appellant na 1 januari 1957 niet verzekerd is geweest voor de AOW. Appellant heeft niet voldoende kunnen aantonen dat hij zelf daadwerkelijk in Nederland werkzaam is geweest. De gevolgen van het onder een andere naam werken en de daardoor ontstane bewijsproblemen dienen voor rekening en risico van appellant te komen.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BO5342