Mocht werkgever de functie van een werknemer eenzijdig wijzigen in een lagere, slechter betalende functie? Ja, oordeelt de kantonrechter. In het – ondanks het drie maanden durende begeleidings- en evaluatie-traject – onvoldoende functioneren van werknemer heeft werkgever voldoende aanleiding kunnen vinden tot wijziging van de functie. Gelet op de omstandigheden van het geval wordt het voorstel tot functiewijziging redelijk geacht en kon aanvaarding van dit voorstel in redelijkheid van werknemer worden verlangd.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BM8174