Eiseres vordert nakoming van koopovereenkomst betreffende Bentley door betaling van € 230.000,- en afnemen van de Bentley. Niet aannemelijk dat het beroep van gedaagde op dwaling in de bodemprocedure zal slagen. Partijen hebben een deal gesloten waarbij de Bentley werd verkocht voor € 230.000, na aftrek van een korting op de oorspronkelijke verkoopprijs en met inruil van een Jaguar. Zelfs al zou blijken dat eiseres verkeerde inlichtingen heeft gegeven over de cataloguswaarde van de Bentley en de handelswaarde van de Jaguar, dient een eventuele dwaling op grond van de geldende verkeersopvattingen voor rekening van gedaagde komen. Gedaagde wordt veroordeeld tot betaling van € 230.000,- De vordering tot het op straffe van een dwangsom afnemen van de auto wordt afgewezen.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BQ0684