Familierecht. Afwikkeling huwelijksgoederengemeenschap. Vordering tot nadere verdeling op de voet van art. 3:179 lid 2 BW. Overgeslagen schulden? Gezag van gewijsde. (81 RO)
De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BP2320