Onteigeningsrecht. Vervroegde onteigening. Schadeloosstelling begroot o.g.v. liquidatietarief aan huurder van onteigend, aan Gemeente toebehorend, onroerend goed, waarin onderneming werd gedreven. Schadeloosstelling i.v.m. terecht vastgesteld met toepassing kapitalisatiefactor 7 (art. 42 lid 1, tweede volzin Onteigeningswet en art. 7:290 BW)? Verhoging jaarwinst met kosten rechtsbijstand? Aftrek op vergoeding van inkomensschade o.g.v. veronderstelde mogelijkheid van loonvormende arbeid? Rentelasten a.g.v. noodzakelijke extra financiering ontslagvergoeding aan te merken als onteigeningsgevolg? Berekening liquidatieschade. (art. 81 RO).

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BL3283